จังหวัดพิษณุโลก ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด 19 แม้จะมีแรงงานไทยผิดกฎหมายกลับถึงบ้านแล้ว 2 ราย ขอความร่วมมือภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแล หากพบเบาะแสแจ้งสายด่วน 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

แบ่งปัน

วันนี้ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องและชี้แจงตอบข้อสงสัยแก่กลุ่มประชาภิวัฒน์และสภาพลเมือง นำโดยนายทวี ทองถัน ประธานกลุ่มประชาภิวัฒน์ และนางแน่งน้อย อัศวกิตติกร รองประธานสภาพลเมือง ในโอกาสนำหนังสือมามอบให้แก่ทางจังหวัดพิษณุโลก กรณีเป็นห่วงแรงงานผิดกฎหมายชาวจังหวัดพิษณุโลกและผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะประเทศเกาหลีและจีน โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีการกักตัวและได้มีการดำเนินชีวิตในสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกต่างตระหนกเกรงจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว จึงขอรับทราบแนวทางการรับมือดังกล่าวอย่างไรบ้าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกว่ามีแรงงานผิดฎหมายที่เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3 ราย ในจำนวนนี้ 2 ราย ได้เดินทางกลับมาที่จังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.63 และได้ดำเนินการตรวจคัดกรองไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้อยู่ในการควบคุมขอความร่วมมือกักบริเวณตนเองเฝ้าระวัง 14 วัน ส่วนอีก 1 ราย ยังถูกกักตัวอยู่ที่ กทม. ในส่วนของมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้นทางจังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่รองรับพักสังเกตการของผู้เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก รองรับจำนวน 100 คนและค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่ 4 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รองรับจำนวน 50 คน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแส ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว

หากประชาชนจะแจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ติดต่อได้ที่ สายด่วน 1422 สอบถามเกี่ยวกับการจำหน่ายหน้ากากอนามัย สายด่วน 1569 และ 1135 รวมทั้ง 191 ด้วย นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ 10 มีนาคม 2563 จังหวัดพิษณุโลก จะมีการจะจัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19” ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 9 อำเภอ โดยจะมี อปท.จากทั้ง 103 แห่ง รวม 1,215 คน ร่วมกิจกรรม และฝากให้ประชาชนได้ร่วมกันตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้น หากไปในที่มีคนเป็นจำนวนมากให้สวมหน้ากากอนามัยที่ทำมาจากผ้า กรณีไม่ได้ป่วยเป็นไข้หวัด และล้างมือบ่อยๆ รวมทั้งเน้นย้ำให้กินร้อน ช้อนกลางและล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวอีกด้วย