สำนักงานเหล่ากาชาดพิษณุโลกจัดโครงการ “กาชาดห่วงใย จัดทำหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายประชาชนป้องกันโควิด 19”

แบ่งปัน

วันนี้ 12 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกกว่า 50 คน ร่วมเรียนรู้ จัดทำหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อเตรียมแจกจ่ายประชาชน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 และเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่หาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ด้วยตนเอง โดยเฉลี่ยคนละ 1 ชิ้น จำนวนกว่า 1000 ชิ้น

ทั้งนี้ประกอบกับสภากาชาดไทยได้มีข้อสั่งการให้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจัดหาหน้ากากอนามัยในท้องถิ่น เพื่อนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้และผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่เป็นกลุ่มแรก ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดโครงการ “กาชาดห่วงใย จัดทำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายประชาชน”

นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดทุกคนได้ร่วมเผยแพร่ความรู้ และสอนประชาชนที่สนใจให้ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าด้วยตนเอง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชน สุดท้ายยังมีตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้คำแนะนำและให้ความรู้ถึงมาตรฐานของหน้ากากอนามัย การดูแลตนเองเรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 คือ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยด้วย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก