สถานประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และสถานบันเทิงในพิษณุโลกเดินหน้า Big Cleaning Day สร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการ

แบ่งปัน

สืบเนื่องจากการประชุมผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ได้มีข้อสรุปว่าไม่มีการสั่งปิดโรงแรม ร้านอาหารและสถานบันเทิง แต่ขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก ให้ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานประกอบการทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563

ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และสถานบันเทิง จึงร่วมใจกันทำ Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่ของแรม โดยเฉพาะบริเวณ ล๊อบบี้ ห้องอาหาร ห้องพัก สถานบริการลูกค้าของโรงแรม ร้านอาหารและสถานบันเทิงต้องมีมาตรการคัดกรองผู้ใช้บริการ มีจุดล้างมือ และจัดโต๊ะให้ห่างกัน 1 เมตร เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและแขกที่มาพัก ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าของกิจการและพนักงาน