สรรพสามิตภาค 6 มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

สรรพสามิตภาค 6 มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น สำนักงานสรรพสามิตภาค 6 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ์ เสตถาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 6 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ได้ร่วมกันนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือถือจำนวน 6000 ลิตร มอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในการเตรียมไว้สำหรับจัดบริการให้กับประชาชนที่ได้รับบริการยังหน่วยบริการสาธารณสุขภายในจังหวัดพิษณุโลก

ตามที่กรมสรรพสามิตจะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยมอบหมายให้สำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายจำนวนแห่งละ 3,000 ลิตร โดยแจกให้คนละไม่เกิน 1 ลิตรวันละ 100 ลิตร จนกว่าจะหมดนั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยการให้ทุกภาคส่วนงดกิจกรรมที่มีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก อันนี้เป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคได้และได้มีข้อแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยให้ประชาชนอยู่ที่บ้านและควรออกจากที่พักเฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้มีประกาศให้ทุกภาคส่วนงดจัดงานทุกชนิดที่มีการรวมคนจำนวนมาก พร้อมทั้งออกมาตรการต่างๆในการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

สำหรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้สุราสามทับ หรือแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ทั้งที่มีวัตถุประสงค์มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือมีวัตถุประสงค์ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายก็ดี สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ