ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก

แบ่งปัน

วันที่ 25 มี.ค. 63 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้แถลงข่าว พร้อมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยเปิดเผยว่า พบผู้ป่วยโควิด -19 รายแรก ของจังหวัดพิษณุโลก เป็นหญิงไทย อายุ 43 ปี ส่วนผลการสอบสวนโรค ผู้ป่วยรายนี้ เริ่มมีอาการป่วยจริง ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. ไปตรวจที่ รพ.เอกชน ด้วยอาการไข้ (37.8 °C ) และหายใจไม่เต็มปอด 18 มี.ค. เข้าพักรักษาตัวที่ รพ.เอกชน ด้วยอาการไข้( 38.9°C) และหายใจไม่เต็มปอด 20 มี.ค. แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ผู้ป่วยขอตรวจโควิด -19 และ24 มี.ค. ทราบผลการตรวจเป็นบวก(Positive) ซึ่ง ขณะนี้ผู้ป่วยได้เข้ารักษาตัว ในห้องแยกที่ทาง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จัดเตรียมไว้ โดยการดูแลของแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ ด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ปัจจุบันผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง และได้รับยาต้านไวรัสตามมาตรฐานการรักษา

ทั้งนี้ จากการพบผู้ป่วยโควิด -19 รายแรกของจังหวัดพิษณุโลก ทีมสอบสวนโรคได้ลงพื้นที่ค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วย แบ่งเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 9 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ อีกจำนวน 32 ราย ซึ่งดำเนินการกักกันและเฝ้าระวังอาการเรียบร้อย ทั้งนี้ ยังได้เฝ้าระวังผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิด 1 ราย ที่มีอาการป่วย ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ