เจ้าของสวนผักปลอดสารพิษนำผักมาแจกฟรีเพื่อลดภาระรายจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงไวรัสโควิด -19

แบ่งปัน

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นางสาวเนาวรัตน์ บุญยเกียรติ อายุ 32 ปี เจ้าของสวนบุญยเกียรติ ผักปลอดสารพิษ เลขที่ 61 หมู่ 6 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้นำผักปลอดสารพิษ เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค สลัดแก้ว กรีนคอส มูลค่ากว่า 2 หมื่นบาท มาแจกฟรีให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโดวิด-19