นายอำเภอเมืองพิษณุโลกคุมเข้มพ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องชาวตำบลหัวรอ

แบ่งปัน

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฉีดพ่นบริเวณห้องเช่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดพิษณุโลก ขัอมูล ณ วันที่ 31​ มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. รวมผู้ป่วยสะสม 135 ราย พบเชื้อ 3 ราย ไม่พบเชื้อ 131 ราย รอผล 1 ราย