อบจ.พิษณุโลก มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 1,048 เครื่อง ใช้ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกด่าน พร้อมกันทั้งจังหวัด

แบ่งปัน

วันที่ 3 เมษายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน 1,048 เครื่อง ให้กับจังหวัดพิษณุโลก ณ อาคาร 2 ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเข้ารับมอบ ก่อนส่งต่อให้กับแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่ด่านตรวจทุกหมู่บ้านจำนวน 1,048 หมู่บ้าน ใช้ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ และน้ำยาฆ่าเชื้อมอบให้ด่านในทุกหมู่บ้านและที่ด่านหลักของจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง 9 อำเภอ ร่วมพิธีจำนวนมาก #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน.