ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานปล่อยแถวระดมเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

แบ่งปัน

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น. พระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พลตำรวจโทอภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีชุดเฉพาะกิจจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ

ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และได้ออกข้อกำหนดฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ลดลง นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ในการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน จึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังร่วมกัน ของหน่วยงานส่วนราชการและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันปฏิบัติภารกิจและกำหนดให้มีพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดจนป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริง