คุณหมอใจดี นำข้าวสารแจกชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือน

แบ่งปัน

แพทย์หญิงอังคณา นรเศรษฐ์ธาดา และนายแพทย์ติณห์ ขำแป้น นายแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นำข้าวสาร 500 กิโลกรัม และไข่ไก่ 150 แผง มอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ซอยชนโค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกกว่า 100 หลังคาเรือน โดยชาวบ้านส่วนมากทำอาชีพรับจ้างและได้รับผลกระทบการสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากถูกเลิกจ้างงาน รวมไปถึงมอบให้กับผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนอีกด้วย