กองบิน 46 พิษณุโลก จัดพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการรุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 พร้อมทั้งจัดรถโดยสารส่งถึงบ้านด้วยความสวัสดิภาพ

แบ่งปัน

นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 ประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการรุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ซึ่งได้ปฏิบัติตนได้สมชายชาติทหาร พร้อมทั้งมอบใบประกาศณียบัตรให้แก่ทหารที่ปลดประจำการทุกนาย ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 เมื่อ 30 เมษายน 2563

ในช่วงสถานกรณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบในการเดินทาง ด้วยความห่วงใยจาก ผู้บังคับการกองบิน 46 พิษณุโลก ได้อนุมัติจัดรถโดยสารจำนวน 2 คัน นำส่งอดีตทหารกองประจำการกลับบ้านในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นาวาอากาศโท พงษ์ศักดิ์ นุตประพันธ์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 อำนวยความสะดวกเรียบร้อย ไปยัง ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย