น้ำใจชาววัง ยังเเจกจ่ายต่อเนื่อง เริ่ม 1 – 10 พฤษภาคม 2563

แบ่งปัน

สืบเนื่องจาก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง นายก ทต.วังทอง พร้อมคณะ หน.ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอวังทอง ร่วมสนับสนุนเงิน สิ่งของ ฯลฯ และจัดทำข้าวกล่อง น้ำดื่ม แจกช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ covid -19 จำนวน 200 คน ณ ตลาดวังทอง 120 ปี เเละ วัดวังทองวราราม ระหว่างวันที่ 21-30 เม.ย.63 เวลา 16.00 น จุดที่เเจกในวันที่ 21-26 แจกที่บริเวณ ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง เเละ 27-30 เมษายน แจกที่ วัดวังทองวราราม

ทางนายอำเภอวังทอง เเละ ทุกภาคส่วน เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน ที่ยังต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอวังทอง อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีผู้สนับสนุนในการเเจกจ่าย ความช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย จึงได้ขยายเวลา จาก วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 10 พฤษภายน 2563 บริเวณ ทางเข้าตลาด 120 ปี วิถีชาววัง เวลา 16.00 น

ซึ่งการเเจกสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้ อยู่ภายใต้การดูเเลควบคุม เป็นไปตามมาตราการ ป้องกันการเเพร่ระบาด covid-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ สาธารณะสุข อสม มาดูเเลการตรวจวัดอุณหภูมิ เเจก เจลเเอลกอฮอล เพื่อความปลอดภัย ของผู้มารับสิ่งของช่วยเหลือ เช่นเดิม