สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เตือนประชาชนระวังโรคที่มากับหน้าร้อน

แบ่งปัน
  • 77
    Shares

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี และอาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ จะส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ซึ่งติดต่อจากทางอาหารและน้ำได้ง่าย

สำหรับการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อน-หลังการเตรียมอาหาร และหลังขับถ่าย อาการของโรคคือ พะอืดพะอม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องแบบบิดเกร็งเป็นพักๆ ถ่ายอุจจาระ ปวดหัว คอแห้งกระหายนํ้า และอาจมีไข้ร่วมด้วย เป็นต้น ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ให้จิบน้ำผสมสารละลายเกลือแร่ (ORS) บ่อยๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ

และการป้องกันโรคภัยสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อนโดยตรงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและเป็นเวลานาน เช่น เล่นกีฬาทำให้เสียเหงื่อมากให้งดการเลี่ยงออกกำลังกายทำงานหรือกิจกรรมกลางแดดเป็นเวลานานควรดื่มน้ำให้ได้ 1 ลิตร/ชั่วโมง หรืออย่างน้อยดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้ว หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422