สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

แบ่งปัน
  • 379
    Shares

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ประจำปี 2562  ตามพระปณิธาน ศาสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนที่นำสุนัข และแมว ที่เลี้ยงไว้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันฟรี การฉีดยากำจัดเห็บ หมัด  รวมทั้งรับความรู้ความเข้าใจในเรื่องอันตรายของพิษสุนัขบ้า ปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง  และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขให้ถูกวิธี เป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขที่สงสัยหรือป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้อีกด้วย

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวอายุตั้งแต่ 2-3 เดือนขึ้นไป ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง รักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นและบริการทำหมันสุนัขและแมว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5525-8654 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ