โรงเรียนระดมท้องถิ่นช่วยป้องกันโควิด 19 ก่อนเปิดเรียน

แบ่งปัน

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นเข้มมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สาธิตการคัดกรองตั้งแต่หน้าบริเวณโรงเรียนพร้อมรับภาคเรียนใหม่ 1 ก.ค.นี้

วันนี้ที่โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) พร้อมนางเจษฎา ใบบริบาลกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง และคณะ ได้ตรวจความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ตั้งแต่การเว้นระยะห่างของเด็กที่ผู้ปกครอง มาส่งหน้าบริเวณโรงเรียน ผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมหน้ากากอนามัยและ Face Shield หน้ากากใส ให้กับนักเรียนทุกคน สำหรับใส่ในห้องเรียน โดยในวันนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียนทุกห้องอีกหนึ่งรอบ ก่อนจะเปิดภาคเรียนวันพุธที่จะถึงนี้

นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง กล่าวว่า วันนี้ ได้นำทีมงานสาธารณสุขของมาฉัดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และการฉีดยาป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกด้วย เป็นความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นกับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็อยู่ในพื้นที่ดูแล

นางเจษฎา ใบบริบาลกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา กล่าวเสริมว่า จากสถานการณ์โควิด โรงเรียนได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับคณะครู เพื่อวางมาตรการในการป้องกัน กำหนดว่าต้องมีการวางเจล อ่างล้างมือ มาตรการในการตรวจวัดไข้ ตั้งแต่เด็กเข้ามาในบริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ได้สนับสนุนโรงเรียนด้านการบริจาคเจลล้างมือ เราพร้อมสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ สร้างความเชื่อมั่น ว่าปลอดภัยแน่นอน ถ้าพบเด็กมีไข้ให้กลับบ้านเลย”

ด้านนายอุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า “การเตรียมความเพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนก็ได้มีการขอนุมัติคณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข มีการเว้นระยางห่างทางสังคม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้น ในการรับส่งนักเรียน เริ่มตั้งแต่การมาเรียน เข้าโรงเรียน การคัดกรอง มีการเตรียมเจล การเดินตามจุดที่เรามากค์ทางเดินให้ ส่วนในห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ตั้งระยะห่าง 1 เมตร ในห้องเรียนมีแมสสำรองให้ มีหน้ากาก Face Shield ในส่วนของโรงอาหาร มีการจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง มีการจัดเวลาในการลงมารับประทานอาหาร 3 ช่วงเวลา ที่สำคัญให้เด็กนำภาชนะ แก้วน้ำ จานช้อน มาจากที่บ้านเอง เราพยายามให้ดีที่สุด เราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ เราได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่น จากคณะกรรมการสถานศึกษา จากผู้ปกครองเป็นอย่างดีครับ”

สำหรับโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 321 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือดูแลโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง.