นายอำเภอเมืองพิษณุโลกตรวจหาสารเสพติดโรงงานในพื้นที่รับผิดชอบ

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่วัสดิการและแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดพิษณุโลก และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกตรวจสารเสพติด ตามโครงการพิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563 ตามมาตรการที่ 4 Extra Re-X-Ray ในพนักงานโรงงานในพื้นที่รับผิดชอบ

ซึ่งได้รับการประสานจากโรงงานฯ ให้ไปตรวจจำนวนทั้งสิ้น 133 คน เป็นชาย 125 คน เป็นหญิง 8 คนผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน พบผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นชาย 9 คน นำเข้าระบบสมัครใจบำบัดในสถานพยาบาล (โรงพยาบาลพุทธชินราช) จำนวน 9 คน