เร่งเจาะบ่อบาดาล ช่วยภัยแล้งในพื้นที่บ้านคลองช้าง วัดโบสถ์

แบ่งปัน
  • 93
    Shares

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านคลองช้าง อำเภอวัดโบสถ์

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายลูกคิด บุญเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กำลังดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ “น้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2562” ภายหลังได้รับการร้องขอการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ว่าขณะนี้นำประปาภายในหมู่บ้านที่ใช้อยู่นั้นมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งของทุกปีส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านคลองช้าง กว่า 100 หลังคาเรือน ที่ใช้น้ำประปามีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ได้รับความเดือดอย่างมาก ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขอย่างเร่งด่วนต่อไป.