ประชุมสามัญ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช ครั้งที่ 1

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเบนทูล ชั้น 4 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นายศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นประธานปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธิโรงพยาบาลฯ โดยมี นายวรพล ศรีรอด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารบริษัทแอ็ดเทวดา พันจ่าอากาศเอกนพดุล ใจอารี นายกสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก และนายชูพงษ์ แผนสนิท แอดมินเพจพิษณุโลกบ้านเรา เราร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย