พิษณุโลก คว้า 4 รางวัลใหญ่ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

แบ่งปัน
  • 790
    Shares

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่ 5 ภาคสุดท้าย ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ทั้งในระดับต้นแบบและระดับดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 146 แห่ง ในโอกาสนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

ได้เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึงพรมหากรุณาธิคุณของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรงทุ่มเททรงงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ปีที่ 17 ในปีนี้ และยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นให้กับประเทศชาติต่อไป ในพิธีประกาศผลครั้งนี้ มี นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารจังหวัด และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จาก 17 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมพิธี ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 ผลการประกวดจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือปี 2562 1.ประเภทจังหวัดTO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมขึ้นเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก 2.รางวัลชมรม TO BE NUM BER ONE ในชุมชนพร้อมขึ้นเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ได้แก่ ชุมชนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 3.รางวัลสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ดีเด่นได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 4.รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมขึ้นเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 5.รางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันในเรือนจำดีเด่นได้แก่เรือนจำกลางพิษณุโลก