ประชาชนรวมใจร่วมกิจกรรม “ก้าวตามพ่อสืบสานต่อที่พ่อทำ ปีที่ 4”

แบ่งปัน

กิจกรรมเดินวิ่งก้าวตามพ่อสืบสานต่อที่พ่อทำ ปีที่ 4 วันนี้ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเดินวิ่ง มีประชาชนที่รักในการวิ่งเพื่อออกกำลังกายเข้าร่วมจำนวนมาก โดยกิจกรรมเดินวิ่งก้าวตามพ่อสืบสานต่อที่พ่อ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมนอกจากการเดินวิ่ง แล้วยังมีการปั่นจักรยานมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 100 คัน และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้มอบเหรียญที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เมื่อถึงเส้นชัยอีก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากทุกภาคส่วนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก