จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

แบ่งปัน

ในพิธีมี นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อม พล.ต. ถนัดพล โกศัยเสวี  รองแม่ทัพภาคที่ 3 และ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย