ทีมแพทย์สาธารณสุขพร้อมทีมโภชนาการลงพื้นที่ตรวจ สถานบริการอาหารเจโรงเจพร้อมรับรองใบ คุณภาพอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste ให้กับ สมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ด้วยเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2563 นี้จะเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2563 ณ สมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์ โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วม กันลงพื้นที่ เพื่อตรวจสถานบริการ และ ตรวจอาหารเจใน ในสถานที่ต่างๆที่เป็นโรงทานโรงครัว ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ โดยในวันนี้ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารในส่วนของอาหารด้านเคมีและจุลินทรีย์ พร้อมกันนี้ได้ทำการตรวจผู้ประกอบอาหาร โดยได้ทำการตรวจด้านสุขาภิบาลเล็บมือผมพร้อมแนะนำการ ใช้วัสดุป้องกันสวมใส่ในการประกอบอาหารให้กับพนักงาน แม่ครัว ก็พบว่าทางด้านผู้ประกอบอาหารมีการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันสวมใส่ครบตามแบบมาตรฐาน

โดยมี นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมตรวจโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เต็กก่าจีเสี่ยเกาะ ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของฝ่ายโภชนาการของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ผลการตรวจพบว่าเป็นพื้นที่สะอาดปลอดภัยอาหารปราศจากสารปนเปื้อน และถูกสุขาภิบาลด้านการประกอบอาหารจึงได้ร่วมกันมอบป้ายอาหารปลอดภัย Green Food Good Taste ให้กับทางสมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เพื่อรับรองมาตรฐานอาหาร ได้ผ่านการตรวจรับรองจากฝ่ายโภชนาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกยังได้ร่วมประกอบอาหารเจเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับประทานอาหารเจได้รับประทานอีกด้วย