พิษณุโลก เริ่มแล้วเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2563

แบ่งปัน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.39 น มณฑลพิธีภายในวิหาร มูลนิธิประสาทบุญสถาน พิษณุโลก องค์ตั่วเหล่าเอี๊ย ( เจ้าพ่อเสือ) เป็นประธานพิธีตั้งเซงทีกงเต็ง ( ยกเสาตะเกียงฟ้าดิน) วิธีเปิดกระถางธูปทององค์เทพพระเจ้าทุกๆพระองค์ วิธีอัญเชิญพระพุทธมารดาเต๋าเล่าหง่วนกุง พระนพรัตน์ราชากิ๊วอ้วงฮุกโจ้ว พระพุทธพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ เพื่อเริ่มเทศกาลถือศีลกินเจตามประเพณีจีน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 ถึง 25 ตุลาคม 2563 รวม 10 วัน

สำหรับเทศกาลถือศิลกินเจในปีนี้อาจดูเงียบเหงา แต่ทางทางศาลเจ้ายังคงมีการเปิดโรงทานอาหารเจให้ประชาชน ได้มารับประทานกันในช่วงกลางวัน ซึ่งกำหนดการ ถือศีลกินเจ ประจำปี 2563 ของมูลนิธิประสาทบุญสถาน ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 จะมีพิธีรับเจ้า โดยปกติแล้วจะมีการจัดขบวนแห่ แต่ในปีนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยงดในส่วนของขบวนแห่ แต่จะมีการประกอบพิธีพิธีรับเสด็จ พระแม่เต๋าเล่าง้วนกุง พระนพราชากิ้วอ้วงฮุกโจ้ว แทน และจะมีพิธีเวียนธูปในช่วงเวลา 19.00 น. ตลอดช่วงเทศกาลกินเจ ทั้งนี้ทางอยู่ที่ประสาทบุญสถานได้เชิญชวนประชาชนร่วมถือศีลกินเจเพื่อบำเพ็ญกุศลสร้างกุศล ให้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดกาล