วัดจุฬามณี จัดพิธีอุปสมบทหมู่เนื่องในวันสำคัญของชาติ 5 ธันวาคม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

แบ่งปัน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระปลัดนำบุญ สมฺปนฺโน วัดสามพวง จ.สุโขทัย เป็นพระผู้แสดงธรรมสอนนาค โดยมี นายเจษฎา ลิ้มตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการขลิบผมนาคเอก

วัดจุฬามณีกำหนดจัดพิธีอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาส วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ตามพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ เป็นวันพ่อแห่งชาติ วัดจุฬามณีร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดอุปสมบทหมู่ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้แก่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้อุปสมบทหมู่จำนวน 92 องค์