ปลัดจังหวัดพิษณุโลกนำทีมชุดจัดระเบียบสังคม ออกตรวจสถานบันเทิงพร้อมประชาสัมพันธ์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวันเลือกตั้ง อบจ.

แบ่งปัน

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 22.00 น. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยแถวพร้อมออกตรวจสถานบันเทิง ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

การปฏิบัติงานครั้งนี้มี นายเจษฎา ลิ้มตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พันตำรวจเอกภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก อาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก และ ชุดDOPA 37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร้านตะวันแดงมหาชนพิษณุโลก shut up we-pith ไม้หมอน district 65 picasso โดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่องป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย ของพนักงานและผู้ใช้บริการ พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก