มทร. ล้านนาพิษณุโลกผลักดันสร้างทักษะอาชีพระหว่างเรียนปลูกเมล่อนส่งขายนอกพื้นที่

แบ่งปัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกได้มีการสร้างโรงเรือนปลูกพืชเพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติเกี่ยวกับรายวิชาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยมีอาจารย์ สุรีรัตน์ บัวชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชา พืชศาสตร์เป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าว

วันนี้ 8 ม.ค. 64 อาจารย์ สุรีรัตน์ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า เดิมที ผศ.ดร อาจารย์สมชาติ หาญวงษา เป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรือนปลูกพืชได้ 5 ปีแนวคิดที่ทำอาคารแผนกปลูกพืชในโรงเรือนขึ้นมาเพื่อที่อยากให้นักศึกษาในรายวิชาได้ทดลองปลูกผลผลิตเอง ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนการดูแล รวมถึงขั้นตอนการเก็บผลผลิต โดยที่การปลูกพืชที่นี่จะนิยมปลูกพืชที่ได้ผลผลิตราคาสูง เพราะสามารถสร้างรายได้ได้ดี และที่นี่การใช้ระบบวิธีดูเเลแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยการปลูกพืชบนวัสดุที่ไม่ใช่ดินและรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืชหรือน้ำปุ๋ย ซึ่งต่อ 1 โรงเรือน สามารถปลูกพืชได้ถึง 800 ต้น

พืชที่อาจารย์และนักศึกษานิยมปลูกในโรงเรือนก็จะมี เมล่อน ผักสลัดกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ต้นขึ้นช่าย โดยผลผลิตที่เลือกปลูกค่อนข้างที่จะมีราคาขายในตลาดสูง อย่างเช่น เมล่อน ขายอยู่ที่ กก. ละ 80 บาท กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ราคาถุงละ 40 บาท ผลผลิตที่ได้ก็จะนำมาขายให้กับผู้คนระแวกรอบรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงยังสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง เฟซบุ๊ก Sureerat buachun

สำหรับบุคคลหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากจะเข้ามาชม กรรมวิธีการปลูกพืชทางการเกษตรของทาง มทร. ล้านนาพิษณุโลก อาจารย์และนักศึกษาก็ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมแนะนำให้กับทุกท่าน