แถลงข่าวสื่อมวลชนหัวข้อ ” การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก “

แบ่งปัน

วันนี้ (23 ก.พ. 64) เวลา 10.00 ณ ห้องหยาดเพชร ชั้น 1 โรงแรม เรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2564 โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และทางด้านของ นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้างานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวถึงหัวข้อ ” การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก ” โดยมีการเตรียมพร้อมทางด้านการเตรียมการขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกชั้น 3 พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ โดยแบ่งมอบหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

รวมถึงสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครและเทศบาลเมืองพร้อมให้ทางอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย อีกทั้งยังจัดทำบัญชีหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง จัดทำแผนแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎร และยังมีประสานชลประทานและจังหวัดเกษตรจังหวัดเพื่อทราบแห่งการจัดการน้ำและแนวทางการปลูกพืชฤดูแล้งรวมถึงการจัดทำแผนการจัดการพืชและผลการเกษตรและน้ำแก่ประชาชนหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่มีสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง