บรรยากาศรับวัคซีนอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง วันที่สองยังคึกคัก

แบ่งปัน

8 มิถุนายน 2564 วันที่สองของการฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือโรงพยาบาลสนามวัคซีน อำเภอเมืองพิษณุโลก บรรยากาศตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา ยังคงเป็นไปด้วยความคึกคักแต่ไม่หนาแน่น เนื่องจากวันนี้มีกำหนดฉีดวัคซีน จำนวนเพียง 600 ราย วัคซีนที่ใช้ฉีดทั้งหมดในวันนี้เป็นยี่ห้อ AstraZeneca

บรรยากาศการฉีดวัคซีนวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น เนื่องจากที่หอประชุมฯมีพื้นที่ในการรองรับบริการกว้างขวาง และจำนวนผู้มาฉีดไม่หนาแน่นเหมือนวันแรก ส่วนประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ ตามวัน และเวลานัดหมาย (ปล.ไม่ต้องไปก่อนเวลามากนัก เพราะบัตรคิวได้แบ่งจำนวนคน ตามรายชั่วโมงไว้แล้ว)