ครบรอบ 3 ปีที่ไม่มี “แอ๊ดเทวดา” ทีมงานโอ๊ดเทวดาพาหนังกลางแปลงสู่แปลงนา เคมีเกษตร “ตราจอโค้งเรดาร์ผ่าโลก”

แบ่งปัน

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) ที่บริษัท แอ๊ดเทวดาโฆษณา จำกัด คุณจินตนา ลิมปะพันธุ์(ภรรยา) และครอบครัว พร้อมพนักงาน ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ 3 ปี การเสียชีวิตของ แอ๊ดเทวดา (วัชรพล ลิมปะพันธุ์) และบรรจุอัฐิของแอ๊ดเทวดา โดยมีเพียงญาติ และคนสนิทเข้าร่วมพิธีเท่านั้น

3 ปีแล้วที่แอ๊ดเทวดาตำนานราชาหนังกลางแปลงจากไปอย่างไม่มีวันกลับ เหลือไว้เพียงตำนานให้พวกเราเล่าขานสืบต่อกันไม่มีวันจบสิ้น ในวันนี้ จอโค้งเรดาร์ผ่าโลก สิ่งที่สร้างชื่อเสียง จนทำให้แอ๊ดเทวดาเป็นตำนาน และยังเป็นภาพจำของคนที่เกิดทันในยุคนั้น รุ่นลูก “ทีมงานโอ๊ดเทวดา” ได้นำกลับมาสร้างเป็นตราสินค้า “ตราจอโค้งเรดาร์ผ่าโลก” ธุรกิจเคมีเกษตร และสินค้าเพื่อการเกษตรเต็มรูปแบบ โดยใช้การตลาดรูปแบบใหม่ที่พัฒนาจากยุคที่แอ๊ดเทวดายังมีชีวิตอยู่ ผสมผสานความเก๋าของทีมงานยุคก่อตั้ง เข้ากับทีมงานคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญการทำตลาดออนไลน์ ร่วมมือกันสร้างสรรค์เคมีเกษตรพันธุ์ใหม่ ใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย

“แอ๊ด เทวดา” ถือเป็นผู้บุกเบิกวงการหนังจอยักษ์โค้งเรดาร์ และ เป็นเจ้าของรายการโลกสีขาว สื่อวิทยุในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ในช่วงหลังหันมาประกอบธุรกิจเคมีเกษตรที่พิษณุโลก ส่วนการฉายภาพยนตร์กลางแปลงได้ยุติกิจการมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว

ส่วนที่มาของฉายา “แอ๊ด เทวดา” เป็นฉายาที่ตั้งขึ้นเอง มีที่มาจากการเป็นตำรวจพลร่ม ที่ค่ายนเรศวรหัวหินอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่เพราะไปมีปัญหากับผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้ตกงานอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนยึดอาชีพนักจัดรายการวิทยุ และโด่งดังในเมืองสองแคว และเข้าสู่วงการหนังกลางแปลง หรือ รถเร่ฉายหนังขายยา โดยใช้ฉายาว่า “แอ๊ด เทวดา”ตั้งแต่นั้นมาก จากนั้นชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองมาทุกวันนี้

นอกจากนี้ยังมีการบันทึก ตำนาน “การฉายหนังข้ามแม่น้ำน่าน” อีกด้วย โดย คุณวรพล ศรีรอด ประธานกรรมการ บริษัท แอ๊ดเทวดาโฆษณา จำกัด เล่าว่า สืบเนื่องเมื่อปี 2533 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานงานฉลองครบรอบครองราชย์ 400 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ.2533 มีกิจกรรมที่สำคัญภายในงานภาคกลางวันมีการแข่งเรือยาว ตอนกลางคืน มีการฉายหนังกลางแปลงข้ามแม่น้ำน่าน และ มีมหรสพต่างๆร่วมเฉลิมฉลองมากมาย ซึ่ง “แอ๊ด เทวดา” รับผิดชอบดูแลการฉายหนังกลางแปลงข้ามแม่น้ำน่าน แต่ปรากฏว่า ทั้งจอ และอุปกรณ์การฉายหนังที่มีอยู่ ไม่สามารถฉายได้ เพราะมีข้อจำกัด ทั้งเรื่องแสงและเสียง ที่สะท้อนจากแม่น้ำ ทำให้ต้องทำจอ และ ดัดแปลงเครื่องฉาย เพื่อให้ภาพและเสียงออกมาคมชัด โดยจอฉายหนังข้ามแม่น้ำน่าน ต้องทำขึ้นจากไม้อัดทาสีถึง 116 แผ่น ทดลองฉายก่อนฉายจริงเกือบ 1 เดือน เพื่อให้ภาพและเสียงออกมาคมชัดที่สุด เพื่อให้ได้มาตรฐาน“แอ๊ด เทวดา” โดยภาพยนตร์ที่นำมาฉายในครั้งนั้น คือ เรื่อง “มหาราชดำ”

ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจในเครือของแอ๊ดเทวดา ได้รับการสานต่อจากลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณแอ๊ดเทวดา และยังคงมาตรฐานของสินค้าและบริการ ดั่งสโลแกนที่ว่า “แอ๊ดเทวดาประกันคุณภาพ”