สมาคมฮากกา ชมรมสตรีฮากกาพิษณุโลก ได้จัดพิธีมอบข้าวสาร จำนวน 2,100 ถุงให้ประชาชนผ่านองค์กรท้องถิ่น ได้นำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และ เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก

แบ่งปัน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมพิธีสักการะบูชาองค์เทพเจ้ากวนอูและมอบข้าวสารของสมาคมฮากกา ชมรมสตรีฮากกาพิษณุโลก ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 2,100 ถุง เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดเทพเจ้ากวนอู โดยมี นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนร่วมรับมอบข้าวสาร ทั้ง 19 ตำบล เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความทุกข์ของประชาชน ผู้ยากไร้ ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมในครั้งนี้สมาคมฮากกา ชมรมสตรีฮากกาพิษณุโลก และผู้มีจิตศรัทธาได้จัดพิธีมอบข้าวสาร จำนวน 2,100 ถุง โดยจะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผ่านองค์กรท้องถิ่น ได้นำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งหมด 21 ตำบล ตำบลละ 100 ถุง รวม 2,100 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป