สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ใช้พลัง บวร อันเข้มแข็ง บ้าน วัดจุฬามณี และภาคีเครือข่ายใน ตำบลท่าทอง จ.พิษณุโลก เตรียมนำร่องปลูกสมุนไพรต้านภัย โควิด 19

แบ่งปัน

พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นประธานการประชุมโครงการจุฬามณีสมุนไพรต้านภัยโควิด 19 โดยมีพระมหาชุมพล ปภากโร เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31, เทศบาลตำบลท่าทอง,ศูนย์เรียนรู้สืบสานงานพ่อ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนใน จ.พิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการนำร่องสร้างสวนสมุนไพร ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร, ชิง, กระชาย , ช่า ,ตะไคว้ ที่ใช้ในการป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งสามารถสร้างภูมิขึ้นมาป้องกันโรคได้ รวมถึงสมุนไพรอื่น ๆ ที่เป็นยารักษาโรค ตลอดจนเป็นการ
ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกสมุนไพรที่จำเป็นในทุกบ้าน และในอนาคตจะต่อยอดให้เป็นศูนย์อบสมุนไพรต้านภัยโควิด 19 ให้บริการประชาชนและเป็นต้นแบบของวัดอื่น ๆ และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชสมุนไพรในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ทั้งนี้จากปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ทำให้สมุนไพรได้กลายมาเป็นตัวเลือกในการรักษาผู้ติดเชื้อคู่ขนานกันไปกับยาแผนปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จะเป็นการนำภูมิปัญญาไทยในการรักษาพยาบาลด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาช่วยยับยั้งอาการที่รุนแรงในผู้ป่วยโควิด19 ได้ ประกอบกับในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จมาประทับที่เมืองพิษณุโลก และทรงผนวชที่วัดจุฬามณี ซึ่งเป็นวัดสำคัญในประวัติศาสตร์ ขณะที่ประทับที่เมืองพิษณุโลก พระองค์ได้ทรงตั้งกรมการแพทย์แผนไทยเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างเป็นระบบจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการขนานนามว่า “พิษณุโลกเมืองสมุนไพร”

โดยในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 น. ซึ่งเป็นช่วงเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ จะคิกออฟโครงการปลูกต้นฟ้าทะลายโจรจำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่สวนป่าวัดจุฬามณี ต.ทำทอง นอกจากนี้จะเปิดรับบริจาคต้นกล้าฟ้าทะลายโจรเพิ่มเติมที่ วัดจุฬามณี ,เทศบาล ต.ท่าทอง, สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (สำนักงานสามแยกต้นหว้า) อ.เมือง จ.พิษณุโลก หรือสามารถนำไปมอบให้วันที่ 17 สิงหาคม 2564


ชาวพิษณุโลกช่วยสืบสานความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดจุฬามณีในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถคราวเสด็จมาประทับที่เมืองพิษณุโลกและทรงผนวชที่วัดจุฬามณี ท่านได้จัดตั้งกรมการแพทย์แผนไทยขึ้นที่นี่โดยใช้สมุนไพรในการรักษาโรค พิษณุโลกจึงได้ชื่อ ว่า”เมืองสมุนไพร”