กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมการแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัด

แบ่งปัน

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมการแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรมกิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล โดยมีผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก คณะสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ และทำข่าวประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก

การจัดงานแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 13-17 ต.ค. 2564 ภายในงานจะพบกับการแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่รับการพัฒนารูปแบบและดีไซน์ของทั้ง 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 การออกบูธ 50 บูธ จากกลุ่มผ้าทอที่เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที