ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย”

แบ่งปัน

28 กันยายน (Thai National Day) วันนี้ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ เคารพธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Day)” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติโดยในปีนี้ 28 กันยายน 2564 ถือเป็นวันครบรอบ 104 ปีของวันพระราชทานธงชาติไทย หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Day)” และเริ่มจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก ถือเป็นปีที่มีการจัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย นับตั้งแต่นั้นจึงได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี อีกทั้ง วันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยประกาศให้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลก ที่มีวันธงชาติ โดยการกำหนดวันธงชาติของต่างประเทศ