พิษณุโลก รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

แบ่งปัน

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พลตำรวจตรีพยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง พร้อมชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี
ตามที่นโยบายของรัฐบาลสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 6 และตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ห้วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 31 ตุลาคม 2564 เพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั่วไป อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหมายจับคดีค้างเก่า ตลอดจนป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน