พิษณุโลก – ตรวจเข้มงานลอยกระทงสองแควแลอดีต ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด – 19

แบ่งปัน

คณะกรรมการทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการการจัดกิจกรรมงานลอยกระทงของเทศบาลนครพิษณุโลกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ย้ำให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานลอยกระทงสองแควแลอดีต ประจำปี 2564 จังหวัดพิษณุโลก นายสมเกียรติ พลูสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และคณะทำงานของจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลมาตรการจัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)


จากการตรวจสอบ ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดำเนินการตามมาตรการตรวจคัดกรองตามจุดเข้าออกอย่างเข้มงวด มีการวัดอุณหภูมิ, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และลงทะเบียนผ่าน Application ไทยชนะ ก่อนเข้าภายในงาน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน งดการรับประทานอาหารภายในบริเวณงาน เน้นการจำหน่ายแบบ Take home ร้านค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีฉากกั้น และมีจุดวางเจลแอลกอฮอลทุกร้าน การตั้งร้านค้าเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร มีจุดยืนคอยการซื้ออาหาร โดยให้เว้นระยะห่างการจุดละ 1 เมตร


แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางคนยังไม่ทราบมาตรการ ซื้ออาหารแล้วเดินไปรับประทานไปด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้บอกกล่าวขอให้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน ร้านค้าบางร้าน ผู้ขายไม่สวมถุงมือเวลาจับอาหารใส่ถุงให้ลูกค้า อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ประกอบการค้าภายในงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

ขอบคุณภาพ : ข่าวจริงพิดโลก