อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ผลักดันนวัตกรรม ผ้าทอ ถักทอวัฒนธรรมนำสมัย เพื่อผ้าไทยสู่สากล

แบ่งปัน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดแถลงข่าวการแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ถักทอวัฒนธรรมนำสมัย เพื่อผ้าไทยสู่สากล

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 261033941_419225379685373_5470995348532138672_n-1024x683.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 259753413_231040625800083_7401668935373444180_n-1024x683.jpg

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น ห้องประชุมหรรษนันท์ 2 โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และสำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรม เส้นสายลายผ้าเพิ่มพูนคุณค่าผ้าทอ ภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล จะแถลงข่าวการแสดงสินค้า จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า และผลิตภัณฑ์ผ้าทอ รวมถึงการสร้าง และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 261145309_3078757792381448_6331591249219114608_n-1024x683.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 260611983_1339221729843008_7881437555502551433_n-1024x683.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 260032218_595456005002162_2854107024511644913_n-683x1024.jpg

นายอุดม สอนจิตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็นถึงความโดดเด่นและเอกลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นตามแบบฉบับของแต่ละจังหวัด ควรได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 261043949_391312866063886_7562942681761105764_n-1024x683.jpg

การยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้า เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้อยู่บายศรีสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและเกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปประธรรม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 260261688_7124608787552929_21014454472070219_n-1024x683.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 260959439_1259533441224204_2177477453247421609_n-1024x683.jpg

แสดงสินค้า จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้แนวคิด ถักทอวัฒนธรรมนำสมัย เพื่อผ้าไทยสู่สากล กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 8 -12 ธันวาคม 2564 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช และ วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ภายในงานบูธแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง แฟชั่นโชว์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และความบันเทิงอีกมากมาย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 260494308_229238025961293_1016952346745158290_n-1024x683.jpg