เทศบาลนครพิษณุโลก ตรวจ ATK ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 5 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 08.30 น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 5 แห่ง

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย ชุดตรวจ ATK จำนวน 340 ราย ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่นี้ คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกคนในโรงเรียน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และต้องเข้ารับการตรวจ ATK ทุกคน ซึ่งเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ โดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 5 แห่ง ได้มีกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นี้