มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดนัด “สืบสานสงกรานต์ชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” วันที่ 18 – 19 เมษายนนี้

แบ่งปัน
  • 89
    Shares

ที่ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยพิพิธภัณฑ์ชีวิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดแสดงประเพณีสงกรานต์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต บุคลากรและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกิดการสร้างรายได้ผ่านการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศูนย์กลางภูมิปัญญาที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กว้างขวาง แพร่หลายและยั่งยืน

ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและงานฝีมือจากนิสิตและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การนวดแผนไทย, นิทรรศการสงกรานต์จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ,นิทรรศการผ้าไทยในคลังสะสมของพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, กิจกรรมการสอนศิลปะผ้าย้อมครามและตัดเต่ารั้ง, ฟังดนตรีในสวน

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ สินค้าพื้นถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” สามารถมารวมงานกันได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ชีวิต มหาวิทยาลัยนเรศวร