ส่อเค้าแล้งหนัก อ่างเก็บน้ำแห้งขอด ชาวบ้านขาดน้ำผลิตประปา

แบ่งปัน

ชาวบ้านพรหมพิราม เจอภัยแล้งวิกฤต อ่างเก็บน้ำห้วยเค่าเล่า แห้งขอด ชาวบ้านขาดแหล่งน้ำดิบผลิตประปา และใช้เพื่อการเกษตร วอนหน่วยงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บน้ำดิบไว้ใช้ในปีหน้า

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เริ่มขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เช่นที่บ้านป่าแดง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ชาวบ้านขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา และใช้เพื่อการเกษตร โดยชาวบ้านได้พาผู้สื่อข่าวไปดูอ่างเก็บน้ำห้วยเค่าเล่า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค ที่ตอนนี้ภายในอ่างเก็บน้ำไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่เลย จนมองเห็นพื้นดินที่แตกระแหงขนาดใหญ่ มีเศษซากสัตว์น้ำที่แห้งตาย

นายดวงเดี่ยว สว่างวงษ์ สารวัตรกำนัน ต.ดงประคำ เล่าว่า สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยเค่าเล่า เป็นอ่างเก็บนำในโครงการพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อสร้างเมื่อปี 2525 ซึ่งในทุกๆปี สามารถกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี แต่มาในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งค่อนข้างรุนแรง น้ำในอ่างเก็บน้ำแห่งขอด จนไม่มีน้ำอยู่ภายในอ่างเก็บน้ำเลย ทำให้ชาวบ้านกว่า เกือบ 200 หลังคาเรือน ขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา และพื้นที่ทางการเกษตรขาดน้ำหล่อเลี้ยงทำให้พืชไร่ พืชสวนยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก ล่าสุดทาง อบต.ดงประคำ ได้นำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาภัยในเบื้องต้น

นายดวงเดี่ยว และชาวบ้านยังได้กล่าวอีกว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำดิบไว้ใช้ในปีหน้า เนื่องจากสภาพอ่างเก็บน้ำในตอนนี้ มีดินเลนที่ไหลมากับน้ำทับทมเป็นจำนวนมาก ทำให้กักเก็บน้ำได้น้อย กลัวว่าเมื่อถึงฤดูแล้งปีหน้าชาวบ้านจะประสบปัญหาเช่นนี้อีก

ขณะที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีน้ำเหลือเพียง 233.60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24.88 % ของความจุอ่าง ทางเขื่อนยังปล่อยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ แต่ไม่ปล่อยให้ใช้เพื่อการเกษตร ขณะที่จังหวัดพิษณุโลกประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 1 อำเภอ คือ อำเภอวัดโบสถ์