เมเจอร์ฯจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม “วัดสวยด้วยมือเรา”

แบ่งปัน


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมงานเมเจอร์ กรุ้ป  ได้ร่วมกันทำความสะอาดขยะและสิ่งสกปรกที่ท่าโรงตะวันออกในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน “วัดสวยด้วยมือเรา” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรักษาความสะอาดและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับการเข้าใช้สถานที่และรักษาสถานที่ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ โดยวัดท่าโรงตะวันออก เป็นวัดที่จัดกิจกรรมทางศาสนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ