ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 จำนวน 40 คน

แบ่งปัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นางสาวอุษณี กระแจะจวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธี ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้โอกาสแก้ผู้ต้องขังให้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก้ชาติสืบไป

สำหรับ การปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ในวันนี้เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องโทษจำคุกในคดีความผิดตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ. ศ. 2562 ซึ่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับการปล่อยตัวทั้งสิ้นจำนวน 40 คน เป็นผู้ต้องขัง 38 คน และเป็นผู้ต้องกักขัง 2 คน  

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้ทัณฑสถานฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว

โดยบรรยากาศด้านหน้าทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เต็มไปด้วยบรรดาญาติของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่รอรับการปล่อยตัวออกมาจากทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ต่างตื่นเต้นที่จะได้พบกับคนในครอบครัว และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ