นายกอบจ.พิษณุโลก ตรวจสนามฟุตบอล พร้อมเตรียมปรับโฉมสนามกีฬาฯ ใหม่ เร็วๆ นี้

แบ่งปัน

จากที่มีการร้องเรียนทางสื่อออนไลน์ เรื่องสนามฟุตบอลชำรุดเสียหาย โดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปรับปรุงพื้นที่ปลูกหญ้าในสนามฟุตบอล ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก

เนื่องจากพื้นสนามฟุตบอลบางส่วนเป็นหลุมเป็นบ่อ และมีหญ้าแห้งตาย ซึ่งทาง อบจ.พิษณุโลก จึงได้ประกาศงดใช้สนามชั่วคราว เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่บางส่วน โดยในอนาคตทางอบจ.พิษณุโลกได้เตรียมพร้อมปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกใหม่ทั้งระบบ เช่น สนามฟุตบอล ระบบระบายน้ำ ลู่ยางสังเคราะห์ ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นโครงการที่อยู่ในขอบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อย่างไรก็ตามห้องสุขา ในตอนนี้ที่มีการปิดใช้บริการชั่วคราว ทาง อบจ.พิษณุโลก จะทำการแก้ไขให้กลับมาใช้ได้โดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการออกกำลังกาย ได้รับความสะดวก สบายอีกด้วย