ครูน้ำพุ ครูคณิตศาสตร์ชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก อธิบายสูตรคำนวณ ส.ส .

แบ่งปัน

ครูน้ำพุ ครูคณิตศาสตร์ชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก อธิบายสูตรคำนวณ สส.

ครูน้ำพุ หรือ นางสาวจิตรลดา เหล็งประพันธ์ อายุ 43 ปี ครูคณิตศาสตร์ชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับสูตรการคำนวณเพื่อหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ไว้ว่า “การคัดเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดที่เป็นบัตรดี มาหารด้วย 500 ซึ่งเป็นจำนวน ส.ส.ทั้งหมด จะออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ทำให้ได้ส.ส. 1 คน ซึ่งคือ 71,168.5141 จากนั้นให้นำคะแนนของแต่ละพรรคมาหารด้วยตัวเลขข้างต้น จะได้เป็นจำนวน ส.ส.พึงมี ซึ่งคือ ขีดจำกัดจำนวน ส.ส.ที่พรรคนั้นควรจะมี ซึ่งพอนำไปหักออกด้วย ส.ส.เขตที่ได้ ก็จะได้มาซึ่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่เมื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งได้ ส.ส.เขต มากกว่าจำนวน ส.ส.พึงมี ทำให้ต้องนำจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อมาปรับใหม่ โดยการนำคะแนนมาเฉลี่ยส่งผลให้พรรคบางพรรคได้ ส.ส.เพิ่มขึ้น หรือบางพรรคก็ได้จำนวน ส.ส.ลดลง”

ขอบคุณภาพจาก PPTV

และได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดเชียงใหม่เขต 8 ไว้ว่า”การที่ ส.ส.จากพรรคไทยรักธรรมนั้นพ้นสภาพจากการเป็น ส.ส.เพราะจากการเลือกตั้งซ่อมทำให้คะแนนเฉลี่ยที่เป็นทศนิยมของพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นตามติดพรรคพลังประชารัฐซึ่งทำให้ได้ ส.ส.เพิ่มมา 3 คน รวมกับเดิมที่มี 501 คน ทำให้ ส.ส.จากพรรคไทยรักธรรมซึ่งคะแนนเฉลี่ยถูกพรรคประชาธิปัตย์แซงขึ้นไปได้ทำให้ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค พ้นสภาพการเป็น ส.ส.”

https://www.youtube.com/watch?v=VIauMSAiXRQ