น้องแตงกวา ด.ญ.ยอดกตัญญู เดินไปกลับ ร.ร.วันละ3กม.

แบ่งปัน

“น้องแตงกวา” เด็กหญิง ป.5 ยอดกตัญญู เดินไปโรงเรียนวันละ 3 กม.

พบ “น้องแตงกวา” เด็กหญิง ป.5 ยอดกตัญญู ดูแลยายที่เจ็บป่วยเดินไม่ได้ คุณครูเผยเป็นเด็กดี เรียนเก่ง และมีจิตอาสา อีกทั้งยังเล่นกีฬาเก่ง แต่ฐานะยากจน ไม่มีชุดนักเรียน และต้องเดินไปโรงเรียนระยะทางกว่า 3 กม.

นายเจษฎา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงข่อย สพป.พล.2 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองได้ออกเยี่ยมบ้าน “เด็กหญิงแตงกวา” วัย 11 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ป.5 ของโรงเรียน โดยพบว่า สภาพครอบครัวได้รับความลำบาก มีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงข่อย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กหญิงแตงกวา เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนดี และมีจิตอาสา ช่วยเหลืองานส่วนรวมอยู่เสมอ ๆ แม้ว่าตัวเองจะขาดแคลน อีกทั้งยังเล่นกีฬาเก่ง อีกทั้งยังเป็นเด็กหญิงยอดกตัญญู ดูแลยายที่เจ็บป่วยเดินไม่ได้ แทนพ่อแม่ ที่ไปทำงานรับจ้าง แต่ก็ไม่เคยละทิ้งเรื่องการเรียน แม้บางครั้งจะต้องเดิน

เท้าไปโรงเรียนด้วยระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร
ความจำเป็นเร่งด่วนตอนนี้ คือ ต้องการช่วยเหลือ เป็นข้าวสารอาหารแห้ง ชุดนักเรียน และกระเป๋าใส่หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กหญิงแตงกวา ส่วนในระยะยาว ทางโรงเรียนจะหาแนวทาง เด็กหญิงยอดกตัญญูรายนี้ต่อไป

สำหรับท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือ “เด็กหญิงแตงกวา” สามารถสอบถามรายละเอียดได้ กับ นายเจษฎา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงข่อย หมายเลขโทรศัพท์ 064 421 1119