พาณิชย์จังหวัด เข้าตรวจสอบ ป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการในช่วงที่มีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันนี้ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางสาวยุพาภรณ์ ส้มลิ้ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ และอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ดูแลในส่วนของโรงอาหาร ร่วมตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้า ภายในโรงอาหาร ประกอบด้วย ร้านจำหน่าย ข้าว ก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม น้ำดื่ม ฯลฯ ในเรื่องของการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสในการปรับราคาสินค้าที่จำหน่ายสูงขึ้น จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบยังมีบางร้านที่ยังไม่ติดป้ายราคารายการสินค้า จึงให้นำป้ายราคาสินค้ามาติดแสดงให้ชัดเจน ในการนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ความในประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2561 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

สำหรับ โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นอีก 1 ในสนามสอบ ศูนย์อำนวยการสอบกลุ่มภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะมีผู้สอบแข่งขันและประชาชนเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดคณะทำงานตรวจสอบการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้น ซึ่งหากประชาชนไม่ได้รับ ความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว แจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือกรณีที่ปริมาณสินค้าที่บรรจุไม่ตรงกับปริมาณที่แสดงไว้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือจำหน่ายโดยรู้ว่าปริมาณที่บรรจุไม่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ภาพ / ข่าว