“ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล”


ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิษณุโลก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ นายประโลม รอดเงิน นายกเทศบาล ต.บึงระมาณ ทำพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับ นาย รถ วิชัย อายุ 68 ปี ณ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 4 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ โดยสภาพบ้านเดิมเป็นกระต๊อบสังกะสี อาศัยอยู่เพียงลำพัง เนื่องจากภรรยาและบุตรเสียชีวิตแล้ว ทั้งยังมีอาการป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้น จึงไม่ได้ประกอบอาชีพ มีเพียงเงินผู้สูงอายุที่ได้รับไว้ประทังชีวิตเท่านั้น นอกจากนี้ ทางมณฑลทหารบกที่ 39 เทศบาลตำบลบึงระมาณ และเทศบาลตำบลพันเสา ยังได้มอบถุงยังชีพ, ข้าวสาร, น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยก่อนหน้านี้ นาย รถ วิชัย ผู้รับมอบบ้าน ไปร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมว่า ได้อาศัยอยู่ในกระต๊อบสังกะสีที่ผุพัง ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ก่อให้เกิดความยากลำบากในการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตประจำวัน ทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิษณุโลก จึงประสานไปยัง นายประโลม รอดเงิน นายกเทศบาล ต.บึงระมาณ ในการรับบริจาคเงินจากประชาชนชาวบ้านในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน และเทศบาลตำบลพันเสาที่ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ ซึ่งนาย รถ วิชัย มีความซาบซึ้งใจ ที่หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและจึงขอขอบคุณ มณฑลทหารบกที่ 39 นายกเทศบาลตำบลบึงระมาณ เทศบาลตำบลพันเสา และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนรวมทั้งพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก


นายรถ วิชัย อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 ม.4 บ.หนองแขม ภรรยา เสียชีวิตแล้ว มีบุตร 2 คน เสียชีวิตแล้ว มีพี่น้อง 7 คน คงเหลือแต่พี่สาวซึ้งตอนนี้อายุ 86 ปี ปัจจุบันอาศัยพื้นที่ของหลานอยู่ ป่ายเป็นโรคกระดูกทับเส้น ได้ขายที่ดินและทรัพยสินส่วนตัวเพื่อรักษาตัวเองจนหมด ปัจจุบันอาศัยเงินจากเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท เบี้ยพิการ 800 บาท บัตรสวัดิการแห่งรัฐ อีก 300 เพื่อเลี้ยงชีพ