ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ

แบ่งปัน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 -02.30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ, พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก,จนท.สภ.เมืองพิษณุโลก,จนท.ตำรวจท่องเที่ยว,จนท.ตรวจคนเข้าเมือง, จนท.กอ.รมน.จ.พล.,จนท.พมจ.,จนท.สาธารณสุขอำเภอ จนท.ตำรวจ ปคม. ,จนท.สรรพสามิต,จนท.สถานพินิจ

นำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกร่วมตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ในเขตเมืองพิษณุโลก จำนวน 8 แห่ง ผลการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี