อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานวัดวังพิกุลวราราม อ.วังทอง

แบ่งปัน

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าขนาดเท่าพระองค์จริงขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นเพื่อประกอบพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดวังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พระครูปลัดพานิช ญาณชีโว เจ้าอาวาสวัดวังพิกุลวราราม เป็นประธานในพิธี

ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา เป็นปีครบรอบสถาปนากรุงธนบุรี 250 ปี ได้มีคณะผู้มีจิตศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวีรกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ได้ร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นรวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน และได้เรียนเชิญ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกิตติมศักดิ์ โดยนำรายได้สร้างประโยชน์ในทางการกุศลและตอบแทนคุณ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาตีก๊กเจ้าพระยาเมืองพิษณุโลก ก๊กที่เข้มแข็งที่สุดจากทั้งหมด 5 ก๊กใหญ่ (รวมกรุงธนบุรีของพระองค์ด้วย) หลังจากปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อรวบรวมแผ่นดินให้มาเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งพระองค์ทรงยกทัพมาตีถึง 2 ครั้งจึงสำเร็จ

และเมื่อพระองค์ปราบชุมนุมพระเจ้าฝางได้แล้วก็เท่ากับได้เมืองเหนือทั้งหมดเพื่อระลึกถึงการศึกในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าขนาดเท่าพระองค์จริงมาประดิษฐาน ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำแม่ทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลจากกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 มาจัดสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน ใช้งบประมาณจำนวน 596,772 บาท จากคณะศรัทธาที่ให้การสนับสนุนจนสำเร็จสมบูรณ์และประดิษฐาน ณ วัดวังพิกุลวราราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก