กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาคลองยมราช

แบ่งปัน

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองยมราช พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช” ณ บริเวณคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมถวายพระเกียรติ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และองค์การบริหารตำบลบ้านกร่าง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกำจัดผักตบชวา ทำความสะอาด ทำความสะอาดคูคลอง ณ บริเณคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก