เริ่มแล้วงาน Thailand Banana World and OTOP indo-china Expo 2019 อย่างยิ่งใหญ่

แบ่งปัน

วลา 18.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธาน เปิดงาน “Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019” โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ ราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานการจัดงาน ท่ามกลางตัวแทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมอย่างคึกคัก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับบรรยากาศขบวนแห่ Thailand Banana World and OTOP indo-china Expo 2019 ประกอบด้วย ขบวนแห่ 3 ขบวน ขบวนแรกจากแยกบ้านคลอง  ขบวนที่สองจากโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) และขบวนสุดท้ายจากวิทยาลัยเทคนิคพานิชยการพิษณุโลก  มายังบริเวณงานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ด้วยขบวนแห่ตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา ของอำเภอต่างๆ 9 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความยาวรวม 9 กิโลเมตร  โดยการตกแต่งเน้นใช้กล้วยเป็นหลัก  ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ต่างแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใส บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน สร้างความสนใจ และสร้างสีสันบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก

และยังเป็นการแสดงให้เห็นความสำคัญและความผูกผันระหว่างคนไทยกับกล้วยที่มีมาอย่างยาวนาน  กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกสามารถใช้ทดแทนเลี้ยงดูประชากรตั้งแต่เกิดจนตาย ต้นกล้วย ก้านกล้วย ใบกล้วย หัวปลี สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์และตาก) ได้จัดทำโครงการ สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศและประวัติศาสตร์ โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดงาน “Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019” ขึ้น เพื่อ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้ากล้วย ผลิตภัณฑ์กล้วยและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้ เป็นที่รู้จัก ได้รับการส่งเสริมในเชิงการค้า มีช่องทางการตลาดทั้งภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และนอกกลุ่ม จังหวัดรวมทั้งต่างประเทศ

งานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562  ณ ลานหน้าศาลากลาง จ.พิษณุโลก โดยมี กิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้ากล้วย ผลิตภัณฑ์กล้วยและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดในกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มากกว่า 400 คูหา การแสดงวัฒนธรรมวิถีชีวิต “คนกับกล้วย” การจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมพร้อมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับกล้วย การแสดงสายพันธุ์กล้วย การเสวนาวิชาการ เรื่อง “เส้นทางกล้วยภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ สู่สากล” การอบรม หัวข้อ “เรื่องกล้วยๆ ก็รวยได้” การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching Banana & OTOP การประกวดธิดาตานี การประกวดร้องเพลง การประกวดอาหารที่ทำจากกล้วย การประกวดกล้วย การจัดแข่งขัน จักรยานแรลลี่และการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง ต่างๆมากมาย